Yuliana Korotkova – Emanuel Ungaro 2017 Fashion Show in Paris