Dakota Fanning – Turner Upfront Presentation in New York