Cheryl Fernandez-Versini – InStyle UK Magazine (November 2015)